cba竞猜,cba下注

当前位置:cba竞猜 >> 企务公开 >> 招标公告 >> cba竞猜业主档案资料技术服务竞争性谈判
125月
cba竞猜业主档案资料技术服务竞争性谈判

cba竞猜业主档案资料技术服务

竞争性谈判公告


    为了择优选择cba竞猜业主档案资料技术服务单位,确保本项目工程档案资料填写规范,整理归档及时,顺利通过档案验收。cba竞猜拟对本单位工程档案资料技术服务工作进行竞争性谈判,欢迎有意愿的单位参与。

    附件:竞争性谈判文件


                                                                      谈判人:cba竞猜

                                                                             2020年5月12日